Es mostren els últims 5 articles publicats, pitja a la barra lateral per veure les publicacions segons la categoria.

29 de novembre 2008

Consells a l'hora de navegar per Internet

Navegació Segura per als nostres fills.

 1. Internet s’ha convertit en una eina essencial a l’hora de treballar, cercar informació i realitzar tot tipus de tràmits i consultes. Per una banda, Internet ofereix moltes avantatges en l’àmbit de la educació, millora les fonts d’informació digitals i facilita la creació i distribució de continguts.
 2. Hem de tenir present que els infants, gràcies a la seva curiositat i facilitat d’adaptació als nous mitjans i facilitat d’aprenentatge, s’han convertit en usuaris d’Internet, i en molts casos, en usuaris avançats.
 3. Els infants representen el grup més vulnerable dins dels usuaris de la Xarxa: són víctimes potencial d’activitats il·lícites (tràfic de nens, pornografia i prostitució infantil, etc.) i tenen accés fàcil a continguts desaconsellables de caràcter violent, racista, xenòfob, discriminador o pornogràfic, que poden afectar negativament al desenvolupament físic, mental, espiritual i social.
 4. L’accés amb aquest tipus de continguts és un dels aspectes, que com a pares i mares, és més preocupants i difícils d’abordar en relació a l’ús d’Internet. A la Convenció sobre els Drets del Nen reconeix el dret dels nens i les nenes a cercar i difondre informació i idees de tot tipus, també estableix el seu dret a ser protegits contra tota informació i matèria perjudicial per als seu benestar, així com contra qualsevol ingerència arbitrària o il·legal en la seva vida privada, la família, domicili, correspondència i qualsevol atac a la seva honra i reputació.
 5. Igualment s’ha de tenir en compte la responsabilitat que ens recau a sobre dels pares, mares, tutors, representants legals i educadors a l’hora de proporcionar als nens i nenes directrius i orientacions apropiades per l’ús d’Internet i els nous mitjans de comunicació. Per tant el millor mètode de prevenció és proporcionar als nostres fills una bona educació, i per fer-ho, hem de mantenir-nos informats per tal de saber les possibilitats i perills que ens proporcionen a Internet.

CONSELLS PER ALS PARES

 1. Intentem fer d’Internet una activitat familiar, encara que els nostres fills en sàpiguen més, segur que en podrem aprendre i alertar-los sobre l’ús responsable i els diversos perills que comporta.
 2. Ensenyi als nens/nenes que mai han de difondre cap tipus d’informació personal a persones que coneguin on-line, especialment a les que coneguin a través de foros o xats.
 3. Expliqui als seu fills i filles que mai han de planejar una trobada amb una persona que hagin conegut a la xarxa, i que avisin quan algú intenti realitzar aquest tipus de trobada.
 4. Estableixi normes clares sobre l’ús d’Internet a casa, el moment del dia i el temps. Sempre que sigui possible evitarem tenir l’ordinador a l’habitació del nen, per poder controlar-ho millor.
 5. Ensenyi als nens i nenes a no contestar correu o qualsevol altre tipus de comunicació que dugui contingut ofensiu, i recomani que abandonin immediatament una pàgina web o xat.
 6. Ensenyi que no es pot publicar imatges compromeses o informació de caràcter privat en pàgines de tipus blogs o “facebook”, ja que no es controla qui veu la informació i el tracte que en fa.
 7. Si vostè pensa que els seus fills o filles o qualsevol nen o nena poden estar en perill no deixi de contactar amb les autoritats pertinents.

Seguretat a Internet

 • Instal·li un “tallafocs” o “firewall”, és un software destinat a garantir la seguretat amb les comunicacions via Internet, bloqueja les entrades no autoritzades al seu ordinador i restringeix la sortida d’informació. El tallafocs de Windows XP i senzill d’utilitzar i fa la funció de forma correcta.
 • Asseguri’s abans de connectar-se a Internet que disposa d’un bon antivíric i que aquest esta actualitzat.
 • Faci copies de seguretat de la informació del seu ordinador de forma regular. En cas que perdi informació, és la forma més efectiva de poder-ho recuperar.
 • Actualitzi el seu sistema operatiu i el software. A mesura que es van detectant punts febles en les diverses aplicacions, es posen a disposició dels usuaris actualitzacions per resoldre-les.
 • Vigili amb els missatges que li sol·licitin paraules de pas o noms d’usuari.
 • Utilitzi software legal, el software legal és més segur, ja que les copies pirates que es poden trobar a Internet, en molts casos, amaguen virus o software malintencionat.
 • Vigili el correu electrònic: desconfiï d’aquells correus que li arriben amb altres idiomes, de procedència desconeguda o en cas que sigui d’un conegut que l’assumpte del missatge sigui poc habitual, comprovi la procedència abans d’obrir-lo.
 • Compres i gestions a través d’Internet. Sempre que tinguem que accedir a determinats llocs on ens demanin dades personals, ens hem d’assegurar que estem utilitzant les mesures adients. Per exemple, si consultem el nostre correu electrònic a través d’una adreça d’Internet, consultem el nostre compte bancari o fem alguna gestió (que no requereixi números de compte, claus secretes, o informació de caràcter confidencial) ens em d’assegurar que estem utilitzant un protocol segur, és a dir, en lloc de mostrar “http://”, ens ha de mostrar “https://”. Si hem d’enviar dades a l’administració per fer algun tipus de tràmit oficial (www.cat365.cat) es aconsellable, utilitzar un certificat digital.
  Mantenir-se informat sobre els atacs i perills que comporta la xarxa. A continuació us detallem una adreça on poder mantenir-se informat i on trobareu eines i recursos per protegir el vostre ordinador: http://alerta-antivirus.inteco.es/
 • Vigilar l’accés a Internet per nens o menors. Abans ens hem d’assegurar que la màquina estigui ben protegida i que els menors disposen de la informació i la formació adequada per poder navegar amb seguretat (a continuació s’indiquen uns consells)