Es mostren els últims 5 articles publicats, pitja a la barra lateral per veure les publicacions segons la categoria.

01 d’octubre 2010

Servei acollida curs 2010/2011

La coordinadora del servei és la Sra. Sara Azores.
El preu del tiquet diari del servei d´acollida matinal o tarde serà de 0,80 euros i el bloc serà de 9 tiquets. L´ingrés a “LA CAIXA” serà doncs de 7,20 euros.
El preu anual del servei d´acollida per als alumnes fixos serà el següent:
  • Acollida matinal, de 08:00 a 09:00 hores: 80 euros.
  • Acollida tarde, de 17:00 a 18:00 hores: 80 euros.

Aquests 80 euros es giraran per l´entitat bancària. S´ha de facilitar les dades bancàries per tal de girar el rebut. El cobrament és farà en dues vegades:

  • 40 € al mes de Novembre
  • 40 € al mes de Maig

Si a final de curs, ha quedat algun tiquet sense utilitzar, L´AMPA reintegrarà el seu import (sempre que aquest estigui en condicions).

Al tiquet hi constarà el nom del nen/a i la data del dia que es quedi al servei de menjador o acollida , per tal que en cas de pèrdua no pugui ser utilitzat per cap altra persona.

Nota:

Recordem que l'HORARI DE RECOLLIDA DEL SERVEI D'ACOLLIDA DE TARDA ÉS DE 17:00 A 18:00 HORES.

A partir del 20 d'octubre la responsable del servei d'acollida entregarà un full d'incidències al pare/mare del nen que sigui recollit passats 5 minuts de les 18 HORES, quan un nen acumuli 3 fulles d'incidències no podrà gaudir del servei d'acollida durant un mes.

RESPONSABLE DEL AMPA:

  • Ricard Costoya