Es mostren els últims 5 articles publicats, pitja a la barra lateral per veure les publicacions segons la categoria.

14 de febrer 2011

Preinscripció curs 2011-2012

Termini: del 14 al 25 de febrer

Horari d'atenció Secretaria: dimarts i dijous de les 9:00 a les 13:00 i de 15:00 a 16:30 hores

Documentació que cal presentar:

  • Sol·licitud de preinscripció (l'imprès el podeu trobar al centre o a Internet)
  • Original i fotocòpia del llibre de família (pàgines dels pares i del fill/a)
  • Original i fotocòpia dels DNI del pare, mare o tutors (NIE si és estranger)
  • Original i fotocòpia del carnet de família nombrosa vigent (si s'al·lega aquesta condició)
  • Original i fotocòpia del carnet de vacunes o certificat mèdic oficial amb les vacunes rebudes
  • Original i fotocòpia de la targeta sanitària del fill/a
  • En cas de persones estrangeres, certificat municipal de convivència (empadronament)