Es mostren els últims 5 articles publicats, pitja a la barra lateral per veure les publicacions segons la categoria.

20 de desembre 2010

Assegurança d'accidents dels associats de l'AMPA - curs 2010/2011

SINTESI DE COBERTURES


ASSEGURADORA

MAPFRE SEGUROS GENERALES

MEDIADOR

GDS Correduria d’Assegurances S.L. “la Caixa” – Grup Assegurador

PRENEDOR

F.A.P.A.C

Núm. PÒLISSA

055-0180054242

RAM

ACCIDENTS

PERSONES A ASSEGURAR

Nens i adults que participen en les activitats organitzades per l’AMPA.

ACTIVITATS COBERTES

Les organitzades per l’AMPA, a qualsevol horari i dintre de la Unió Europea (Portugal, França, Andorra, Itàlia, Alemanya i Anglaterra): activitats a l’escola, sortides, excursions, tallers, activitats esportives, casals de Nadal, Setmana Santa, Estiu, etc., excepte les activitats perilloses que es consideren de cobertura opcional.

ACTIVITATS EXCLOSES (DE COBERTURA OPCIONAL)

Esquí, alpinisme, motociclisme, hípica, automobilisme, submarinisme, navegació en embarcacions no destinades al transport públic, escalada, espeleologia, boxejar, paracaigudisme, arts marcials, Rafting, Hydrospeed, Boulder, Bungee, Barranquisme, Street Luge etc.(en aquests casos, haureu de trucar-nos per conèixer nova prima)

CENTRES MÈDICS

Es pot visitar tant els Centres Sanitaris Concertats (sense cost) com els No Concertats (es farà un reemborsament de la factura)

GARANTIES MÀXIMES

Assistència Sanitària: Il·limitada
Despeses Odontològiques: 750,00 €/Assegurat
Despeses Òptiques: 200,00 €/ Assegurat
Despeses de desplaçament: Incloses
Despeses de Sepeli: 3.500,06 €/Assegurat
Invalidesa Permanent per barem: 6.010,12 €/Assegurat

RISCOS GARANTITS

L’Assegurança cobreix els Accidents que poden patir els Assegurats, durant les activitats anuals que organitza l’AMPA, i mitjançant les cobertures bàsiques següents:
I.-ASSISTÈNCIA SANITÀRIA MÈDICO-QUIRÚRGICA: En cas d’Accident cobert per la pòlissa,
l’Asseguradora facilitarà l’Assistència Sanitària que requereixi l’assegurat, sense cap límit econòmic i durant un màxim de 2 anys. En cas d’accident a l’estranger (excursions no superiors a una setmana) la companyia reemborsarà les despeses mèdiques ocasionades.
II.-DESPESES ODONTOLÒGIQUES: En cas d’Accident cobert per la pòlissa i sempre que l’assegurat hagi rebut Assistència Sanitària*, l’Asseguradora facilitarà el tractament odontològic necessari, fins un límit de 750,00 €/Assegurat i any i durant un termini de 2 anys.
III.-DESPESES ÒPTIQUES: En cas d’Accident cobert per la pòlissa i sempre que l’assegurat hagi rebut Assistència Sanitària*, l’Asseguradora es farà càrrec de les despeses ocasionades pel trencament de les ulleres fins un límit de 200,00 €/Assegurat i any.

CENTRES COL·LABORADORS A LLEIDA

* CARSA ( CLINICA DE PONENT) Avda. Prat de la Riba, 79 973-232944 24 HORAS
* HOSPITAL MONTSERRAT Bisbe Torres, 13 973-26.63.00 24 HORAS