Es mostren els últims 5 articles publicats, pitja a la barra lateral per veure les publicacions segons la categoria.

16 de desembre 2010

Noves tarifes a partir de l'1 de gener de 2011

L’AMPA de l’escola Teresa Bergadà porta gestionant, durant els darrers anys, el servei d’acollida, tant de matí com de tarda; oferint activitats extraescolars, per aquells que ho desitgin; així com, altres tipus d’accions, activitats i festes, tals com festes de Nadal, festa de fi de curs, fotografies pels alumnes, subvencions de sortides i socialització de llibres, entre altres. Tot això, sense diferència en el preu per associats com per no associats.

S’ha constatat en aquests anys que el nombre d’associats de l’AMPA es troba estancat en un 60-65% d’alumnes, fins i tot minvant darrerament, tot i la reduïda quota de 25 € d’adhesió.

Actualment, aquest 35-40% d’alumnes no associats estan gaudint de diversos serveis i preus en les mateixes condicions que els membres associats, la qual cosa crea un greuge comparatiu.

És per això i amb la intenció que tots els alumnes s’adhereixin a l’AMPA, que el passat dia 11 de novembre en la reunió de l’Assemblea General es van acordar i aprovar una sèrie de mesures per solucionar aquest greuge:
• Canvis de quota d’acollida, efectives a partir de l’1 de gener de 2011:
o Membre associat: 0,80 €
o Membre NO associat: 1,50 €
o Membre associat amb quota fixa (2on pagament): 40 €
o Membre NO associat amb quota fixa (2on pagament): 60 €
• Quotes diferents, que s’indicaran el seu dia, en:
o Servei d’escoles obertes.
o Fotografies de fi de curs.
o Festa de fi de curs.
o Preu de socialització de llibres.
• Subvenció de sortides únicament als associats.

Aprofitem per encoratjar a tots aquells que no són membres de l’AMPA a adherir-se a la mateixa, recordant-vos que la quota anual és de 25 € per família, i que es pot abonar als comptes de Caixa Tarragona o La Caixa que té aquesta associació.